Powstanie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Mikołowie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Powstanie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Mikołowie

Od września w Mikołowie powstanie czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie mieszczącego się przy ul. Pokoju 4a. Decyzję w tej sprawie Rada Powiatu podjęła na swym marcowym posiedzeniu.

W założonej szkole planowane jest otwarcie w roku szkolnym 2019/2020 pierwszych klas w cyklu czteroletnim dla absolwentów szkoły podstawowej i trzyletnim dla absolwentów gimnazjum.

Placówka ta obejmie nauczaniem i wychowaniem młodzież w normie intelektualnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Powołanie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na w pierwszej kolejności służyć poprawie warunków kształcenia specjalnego w powiecie mikołowskim.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress