Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu mikołowskiego za 2018 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu mikołowskiego za 2018 r.

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie mikołowskim nie budziła niepokoju, można ocenić ją jako dobrą. Nie zarejestrowano chorób wysoce zakaźnych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludności – to podstawowa konkluzja z raportu przygotowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Tychach przedstawionego na lutowej sesji Rady Powiatu. Poniżej prezentujemy treść raportu.

ocena-stanu-bezpieczenstwa-sanitarnego-powiatu-mikolowskiego-2019_351003 (1)

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress