Inicjatywa Sołecka – nabór wniosków do 10 kwietnia

Obrazek wyróżniający dla wpisu Inicjatywa Sołecka  – nabór wniosków do 10 kwietnia

Do 10 kwietnia trwa nabór wniosków o pomoc finansową w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. W tej sprawie 26 marca w starostwie odbyło spotkanie z sołtysami powiatu mikołowskiego, w którym uczestniczył m.in. wicemarszałek Michał Woś oraz radny województwa śląskiego Józef Kubica, zaś władze powiatu reprezentował wicestarosta Tadeusz Marszolik.

W trakcie spotkania omówiono główne zasady konkursu, w którym  do podziału jest 4,5 miliona złotych, zaś maksymalnie gmina może uzyskać 60 tysięcy złotych.  Przedstawiono również przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w ubiegłym roku, kiedy zorganizowano jego pierwszą edycję. Wśród nich znalazły się wiaty przestankowe, tereny sportowe, zakup strojów ludowych, doposażenie placu zabaw.

Zgodnie z założeniami konkursu o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;

działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;

tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego będzie trwał 30 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

O zachowaniu terminu będzie decydować data złożenia lub wpływu wniosku o pomoc wyłącznie w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Pełna informacja wraz z wnioskami dostępna na stronie https://www.slaskie.pl/content/marszalkowski-konkurs-inicjatywa-solecka

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress