Wydarzenia  tygodnia 18.02.2019 – 24.02.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia  tygodnia 18.02.2019 – 24.02.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: sadzy w kominie (na terenie Mikołowa); trawy (na terenie Łazisk Górnych).

Osiem interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: otwarcie mieszkania na prośbę policji, wypadek drogowy, budynek w złym stanie technicznym (na terenie Mikołowa); pomiar stężenia tlenku węgla, wypadek drogowy (na terenie Łazisk Górnych); drzewo na drodze, gniazdo szerszeni, kolizja drogowa (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży, w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem.

Miały miejsce dwa wypadki drogowe, w których trzy osoby zostały ranne.

Zgłoszono trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto oraz ustalono dwóch podejrzanych).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców w tym pięciu nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali osiemnaście zdarzeń na terenie powiatu. Dziesięć zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje dotyczyły: awarii sygnalizacji świetlnej, zagrożenia epidemiologicznego na terenie szpitala powiatowego, zerwanego kabla telekomunikacyjnego, budynku w złym stanie technicznym, zanieczyszczonej jezdni, uszkodzonej nawierzchni drogi, zdarzenia zarejestrowanego na monitoringu miejskim.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress