Wydarzenia  tygodnia 11.02.2019 – 17.02.2019 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wydarzenia  tygodnia 11.02.2019 – 17.02.2019 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: sadzy w kominie oraz śmieci (na terenie Mikołowa).

Dwanaście interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy (na terenie Wyr); zalana piwnica (na terenie Ornontowic); drzewo pochylone nad jezdnią, potrącenie pieszego, wypadek drogowy (na terenie Orzesza); zapach gazu w budynku, przepompowanie rozlanego oleju opałowego, pomoc pogotowiu ratunkowemu, gaz ulatniający się z zaworu przy budynku (na terenie Mikołowa); wykonanie pomiarów kamerą termowizyjną (na terenie Łazisk Górnych).

Ponadto dwa zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały sześć przypadków kradzieży, w tym cztery przypadki kradzieży z włamaniem (ustalono jednego podejrzanego).

Miał miejsce jeden wypadek drogowy, w którym jedna osoba została ranna.

Zgłoszono trzy przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto oraz ustalono dwóch podejrzanych).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziesięciu sprawców w tym czterech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia dwa zdarzenia na terenie powiatu. Czternaście zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami. Dwie interwencje związane były ze zdarzeniami zarejestrowanymi przez monitoring miejski.

Pozostałe interwencje dotyczyły: uszkodzonego chodnika oraz jezdni, zapadniętej studzienki, zanieczyszczonej jezdni, braku prądu oraz złamanego znaku drogowego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress