Przekaż jeden procent na Centrum Zdrowia w Mikołowie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Przekaż jeden procent na Centrum Zdrowia w Mikołowie

Rozpoczął się czas rozliczania PIT-ów, w związku z tym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. skierowane na wspomaganie diagnozowania i leczenia pacjentów naszych placówek.

Jako największa instytucja działająca w obszarze ochrony zdrowia na terenie Powiatu Mikołowskiego podobnie jak większość tego typu placówek w Polsce odczuwamy skutki permanentnego niedofinansowania i braku nakładów na  zabezpieczenie odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń medycznych. Pomimo podejmowanych przez nasze Centrum różnorakich działań zarówno organizacyjnych jak optymalizujących ponoszone koszty działalności medycznej zarówno w naszych poradniach POZ, w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Łaziskach Górnych jak i w Szpitalu Powiatowym  w Mikołowie, stale pogarsza się nasza sytuacja finansowa.

Bardzo istotne potrzeby odczuwamy na polu sprzętu, aparatury medycznej i środków rzeczowych dla bieżącego funkcjonowania naszych placówek.

Dlatego istotną szansę upatrujemy w umożliwieniu dokonywania wpłat z 1% odpisu podatku dochodowego tym wszystkim, którym leży na sercu zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem i jego leczenia.

Przekazanie 1% za pośrednictwem Fundacji Pracowniczej PRO-EKO to najprostsza forma pomocy.

Serdecznie za nią dziękujemy

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress