Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Obrazek wyróżniający dla wpisu Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wynika, że w 2018 roku na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańcy naszego powiatu zgłosili 630 spraw, z czego prawie 50 procent zostało potwierdzonych przez stróżów prawa. Najwięcej bo 286 zgłoszonych zostało przez mikołowian, zaś najmniej obywateli Ornontowic – 19.

Wśród dziewięciu najczęściej zgłaszanych sygnałów przez mieszkańców naszego powiatu najczęściej wskazywano na tej mapie miejsca, gdzie przekraczana jest prędkość – 154 przypadki, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 132 oraz nieprawidłowe parkowanie – 102 przypadki.

Policjanci podkreślają, iż na krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jak czytamy na stronie KPP Mikołów „Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

Strona KMZB nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress