IV posiedzenie Rady Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu IV posiedzenie Rady Powiatu Mikołowskiego

Sprawy ochrony zdrowia w powiecie mikołowskim były tematem wiodącym styczniowej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 stycznia. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke, zaś w obradach uczestniczyli przedstawiciele placówek medycznych z terenu powiatu mikołowskiego. Działalność Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu przedstawiła dyrektor tej placówki Katarzyna Wencel. Jak wyjaśniła orzeska lecznica jest jednym z pięciu ośrodków na Śląsku, w których leczy się gruźlię. –43 procent pacjentów leczonych w naszych oddziałach to mieszkańcy naszego powiatu, zaś w poradni jest to około 80 procent. – Ubiegłoroczny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniósł  6 milionów złotych – informowała radnych. Przedstawiła również informacje dotyczące funkcjonowania w tym szpitalu  opieki wyręczającej oraz paliatywnej. Wśród bolączek wymieniła zaś problem z dojazdem komunikacja publiczną do tego szpitala jak i brak możliwości pozyskania dodatkowych pielęgniarek. –  Chcąc spełnić normy zatrudnienia bez likwidacji łóżek musiałabym zatrudnić dodatkowo 14 pielęgniarek.

Brak personelu okazuje się być znacznie szerszym problem, z którym boryka się bardzo wiele placówek medycznych. W naszym regionie szacuje się, że w szpitalach prowadzonych przez marszałka województwa brakuje ich około 800.  Dyrektor Małgorzata Dubińska kierująca Szpitalem św. Józefa w Mikołowie należącym do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, mówiąc o tej placówce wskazała, iż w 2018 roku było tam hospitalizowanych ponad 3600 pacjentów, na Izbie Przyjęć przyjęto około 8 tysięcy  chorych, z poradni skorzystało również około 8 tysięcy osób, zaś z nocnej i świątecznej pomocy około 17 tysięcy.

– 86 procent pacjentów których przyjęliśmy w ubiegłym roku, to mieszkańcy powiatu mikołowskiego  – wyjaśniła.

Kolejna placówka, której działalność została omówiona była spółka Proelmed.  – Działalność prowadzimy w trzech lokalizacja na terenie Łazisk Górnych, mamy 11 lekarzy podstawowej opieki medycznej i 4 pediatrów oraz 21 tysięcy zadeklarowanych pacjentów  – informował Jacek Grela prezes zarządu spółki Proelmed. O działalności spółki Centrum Zdrowia mówił prezes Władysław Perchaluk. Zaznaczył, że w szpitalu powiatowym prowadzonym przez tę spółkę zatrudnionych jest 31 lekarzy 120 pielęgniarek. Jak przyznał również centrum boryka się z brakiem pielęgniarek, aby spełnić normy zatrudniania należałoby dodatkowo przyjąć do pracy dodatkowa 33 pielęgniarki.

Na tej samej sesji radni wybrali dodatkową osobę do składu Zarządu Powiatu. Na tę funkcję wybrany został Henryk Stencel. W tajnym głosowaniu uczestniczyło 21 radnych za zagłosowało 14, dwie osoby były przeciw, od głosu wstrzymało się pięć.

Uzupełniono skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Mikołowskim. Z ramienia Rady Powiatu wybrani zostali: Mirosława Lewicka i Adam
Ficek, zaś starosta rekomendował Bartłomieja Marka przewodniczącego komisji Bezpieczeństwa Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Podjęto również decyzję o desygnowaniu delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, którym został starosta mikołowski Mirosław Duży.

Na tej samej sesji przedstawiony został plan pracy poszczególnych komisji Rady Powiatu ( dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej). Radni przyjęli również apel popierający wypracowane wcześniej stanowisko wójtów i burmistrzów gmin powiatu mikołowskiego, przyjęte w formie apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie uwzględnienia postulatów środowisk samorządowych ( treść apelu).apel nr 1-oświata-pdf

W części poświęconej na sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu starosta Mirosław Duży poinformował, iż w okresie międzysesyjnym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu, w trakcie których podjęto uchwały m.in. w sprawie: budżetu Powiatu Mikołowskiego na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2019 – 2026 oraz ustalenia szczególnych zasad wykonania budżetu na rok 2019. Zatwierdzono Regulamin przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON w roku 2019, uchwalono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mikołowie, zatwierdzono sprawozdanie końcowe z realizacji udzielonej dotacji na dokończenie budowy budynku Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie.

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu Stowarzyszeniu „Ronin” z Łazisk Górnych środków finansowych na realizację tzw. małego grantu pn. „Bezpłatny program profilaktyki sportowej – Zdrowie i Charakter – Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w powiecie mikołowskim”. Zatwierdzono preliminarz imprez kulturalnych na rok 2019 oraz sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli nad rodzinami zastępczymi jak i prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mikołowie – Borowej Wsi.

W trakcie styczniowego posiedzenia interpelacje w kwestii poprawy stanu bezpieczeństwa na ul. Rybnickiej w miejscowości Gostyń złożył Michał Kopański, zaś Mirosława Lewicka poprosiła o uwzględnienie w planowanych obchodach 20-lecia współpracy z powiatem Neuss mieszkającej tam polonii oraz osób urodzonych w naszym powiecie a zamieszkałych w powiecie Neuss.

Kolejna sesja zaplanowana została na 27 lutego i będzie poświęcona drogom publicznym i transportowi oraz bezpieczeństwu sanitarnemu na terenie naszego powiatu.

Relacja video z sesji na https://www.youtube.com/watch?v=EfOef2EhsIU

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress