Spotkanie w sprawie sytuacji w oświacie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Spotkanie w sprawie sytuacji w oświacie

Z udziałem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza, starosty mikołowskiego Mirosława Dużego, włodarzy gmin powiatu mikołowskiego, radnych powiatowych zasiadających w komisji oświaty oraz przewodniczących ZNP oddział w Mikołowie Heleny Obajtek i Łazisk Górnych Aleksandry Rutkowskiej, 3 stycznia w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji w oświacie.

Główne zagadnienia, którymi zajmowano się to właśnie brak środków, które trafiają do samorządów w formie subwencji rządowych na realizację zadań oświatowych, i to zarówno przekazywane samorządom gminnym jak i powiatowym, zbyt niskie pensje nauczycieli, które odbijają się na doborze kadr, a to nie pozostaje bez wpływu na poziom kształcenia, niespójnym prawem. Na to wszystko nakłada się fakt, że ma to miejsce w roku, w którym w pierwszej klasie szkoły średniej spotkają się dwa roczniki: 2003 i 2004.

Konkluzją spotkania ma być apel, w którym mają znaleźć się między innymi postulaty dotyczące urealnienia subwencji oświatowej oraz brania pod uwagę opinii samorządów w dyskusji o polskiej szkole. Apel ten ma trafiać pod obrady rad samorządów powiatu mikołowskiego oraz zostać przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdj. Edward Dawidowski

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress