Policjanci podsumowali miniony rok

Obrazek wyróżniający dla wpisu Policjanci podsumowali miniony rok

10 stycznia w mikołowskim  Białym Domku odbyła się roczna narada policyjna, w trakcie której podsumowano ostatni rok pracy Komendy Powiatowej Policji. Uczestniczył w niej zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, władze samorządowe, komendanci straży pożarnej i miejskich, przedstawiciele prokuratury oraz funkcjonariusze KPP Mikołów. Władze powiatu mikołowskiego reprezentował wicestarosta Tadeusz Marszolik.

Przedstawiona przez stróżów prawa statystyka wskazywała, iż w 2018 roku wszczętych zostało 1626 postępowań czyli o 22 mniej niż w 2017 roku, jeśli zaś chodzi o wykrywalność, to wyniosła ona prawie 80 procent, zaś samych przestępstw kryminalnych prawie 70 procent, dla porównania w 2017 roku były to niespełna 64 procenty.

Jeśli chodzi o przestępstwa popełniane w grupie siedmiu najbardziej uciążliwych, do których zalicza się: kradzież, kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu, to takich przypadków na terenie działania całej komendy było w 2018 roku 470, rok wcześniej 487. Najwięcej postepowań z tych siedmiu kategorii prowadzili funkcjonariusze KPP Mikołów – 283, w komisariacie w Łaziskach Górnych było to 108 przypadków a w Orzeszu – 79.

W Mikołowie kradzieży z włamaniem w 2018 roku  odnotowano 59 przypadków, a w 2017 roku 61, zaś w 2016 roku było ich 96. W Łaziskach Górnych było ich w 2018 roku 19 rok wcześniej 27, a w 2016 roku – 31. W Orzeszu liczba ta nie uległa zmianie – 14 przypadków. Włamań i kradzieży z włamaniem samochodów, to w Mikołowie w 2018 roku miało miejsce 12 takich sytuacji, rok wcześniej 29. Z kolei policjanci z komisariatu w Łaziskach Górnych prowadzili cztery takie sprawy, rok wcześniej 10, w Orzeszu i Ornontowicach w ubiegłym roku nie skradziono żadnego auta, w 2017 –trzy a w 2016 – 11.

Policjanci z Orzesza nie prowadzili również żadnej sprawy dotyczącej rozboju, w Łaziskach Górnych było sześć takich przypadków, a w Mikołowie – siedem. W pierwszej z tych gmin był to wzrost o dwa przypadki w porównaniu z 2017 rokiem, a w Mikołowie spadek o jeden.

Postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych w ubiegłym roku wszczęto 201, rok wcześniej było ich niespełna 50. Właśnie walka z tym procederem wskazana została jako jeden z priorytetów na ten rok przez komendanta KPP Mikołów Krzysztofa Skowrona.

Grupa spraw, w której również zwiększyła się liczba postepowań są przestępstwa gospodarcze. Tu funkcjonariusze z naszej komendy stwierdzili prawie 700 takich spraw, rok wcześnie niespełna 500. Zatrzymano 83 osoby, zaś w 2017 roku 74. Wykryto również 191 spraw o podłożu korupcyjnym.

Ubiegły rok był również bezpieczniejszy na drogach powiatu mikołowskiego. Przez 12 miesięcy minionego roku miało miejsca 50 wypadków, w których poszkodowanych zostało 56 osób , zaś śmierć poniosły dwie.

– To zawsze o dwie osoby za wiele, ale liczba tych najtragiczniejszych w skutkach wypadków maleje – przekonywał szef mikołowskiej jednostki wskazując iż w 2017 roku śmierć na drogach poniosło siedem osób a w 2016 – 12.

Co do wypadków drogowych, to w 2016 roku doszło do 63, w 2017 roku było ich 53, a w 2018 -50. Jeśli zaś chodzi o rannych to w 2016 i 2017 było ich 61, a w minionym 56.

W trakcie narady przedstawiono również dane dotyczące kontroli trzeźwości kierowców. Okazuje się, że w 2018 roku przeprowadzono ich prawie 85 tysięcy, o 30 tysięcy więcej niż w 2017. Jeśli zaś chodzi o mandaty, to ogółem nałożono ich 7642, czyli spadek o 4350, za to pouczeń było ponad dziewięć tysięcy. Podano również informacje dotyczącą mapy zagrożeń, stanu osobowego jednostki i taboru, którym mikołowska policja dysponuje. Podsumowanie było również okazją do podziękowań, które policjantkom i policjantom  oraz pracownikom cywilnym złożyli zarówno samorządowcy jak i ich przełożeni.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress