Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, zaś po raz pierwszy z  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Z tej formy pomocy może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady. Porad prawnych udzielają radcy prawni i adwokaci, zaś porad obywatelskich doradcy reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Oznacza wspieranie zgłaszającej się osoby w wyborze sposobu postępowania, nie polega tylko na wyszukaniu właściwego przepisu prawnego, lecz na całościowym rozpoznaniu problemu i wskazaniu sposobów jego rozwiązania. Zmierza do podniesienia świadomości osoby korzystającej z porady o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, przy jednoczesnym sporządzeniu wspólnie z nią planu działania i podjęcia dalszych kroków.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

FORMA ZAPISU:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie. Zadzwoń  pod nr  32 32 48 261

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

1 Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca od poniedziałku do piątku w  godz.8:00 – 12:00.

2 Dom Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 czynny od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w pon. i śr. w  godz. 14:00-18:00, wt. – godz. 9:00-13:00, śr. – godz. 14:00-18:00, czw. –  godz. 9:00-13:00 i pt. –  godz. 9:00-13:00.

3 Urząd Gminy  w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a czynny  od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca  w poniedziałek , wtorek,  czwartek i piątek  – godz. 8:00-12:00, zaś w środy godz. 13:00-17:00

4 Starostwo Powiatowe w Mikołowie,  ul. Żwirki i Wigury 4a,  tel.32 32 48 261. Punkt czynny   w pon. – godz. 14:00-18:00, wt. –  godz. 11:00-15:00, śr. –  godz. 9:00-13:00, czw. –  godz. 9:00-13:00 pt. –  godz. 9:00-13:00.

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne w pon. – godz. 9:00-13:00, wt. –  godz. 8:00-12:00, śr. –  godz. 8:00-12:00, czw. – godz. 8:00-12:00, pt. – godz. 8:00-12:00.

Termin wizyt ustalane telefonicznie pod nr  32 32 48 261.

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress