Najwięcej zdarzeń dotyczyło zwierząt

Obrazek wyróżniający dla wpisu Najwięcej zdarzeń dotyczyło zwierząt

799 zgłoszeń – tyle odebrali dyspozytorzy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w trakcie 12 miesięcy minionego roku.

Dla porównania w 2017 było ich 842, w 2016 – 651, w 2015- 651 zgłoszeń (oraz około 600 sygnałów związanych z nawałnicami, które miały miejsce na terenie całego powiatu), zaś w 2014 rok – 505 zgłoszeń.

Jak co roku najwięcej powiadomień dotyczyło zdarzeń ze zwierzętami (martwe, ranne i bezdomne zwierzęta domowe oraz wolnożyjące), których odnotowano – 450, jedno więcej niż to miało miejsce w 2017 roku.

Kolejna pod względem liczby zgłoszeń kategoria dotyczyła zdarzeń komunalnych (uszkodzone kratki i studzienki kanalizacyjne oraz znaki drogowe, zły stan nawierzchni jezdni, „Akcji Zima”) – 238. W 2017 roku takich zgłoszeń dyspozytorzy PCZK odebrali – 273.

Wszelkiego rodzaju awarie techniczne (wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz związane z sygnalizacją świetlną na drogach) to 82 zgłoszenia. Przyjęto także pięć zgłoszeń o wypadkach, dwa dotyczyły niewypałów i niewybuchów, osiem zgłoszeń pożarów, dwa zdarzenia chemiczne, 11 to sprawy obywatelskie dotyczące osób bezdomnych i pomocy psychologicznej, zaś jedno zakwalifikowane zostało jako akt terroru.

Z pięciu gmin powiatu mikołowskiego najwięcej zdarzeń miało miejsce w Mikołowie – 424, w Orzeszu było ich 177, w Łaziska Górne – 111, w Wyrach– 58, a w Ornontowicach – 29. Dla porównania w 2017 roku PCZK odebrało z terenu Mikołowa 236 zgłoszeń dotyczących zwierząt, a 106 z terenu Orzesza.

W 2018 roku za pośrednictwem „Samorządowego Informatora SMS” dyspozytorzy PCZK wysłali do zarejestrowanych w systemie mieszkańców Powiatu Mikołowskiego 55 560 powiadomień. Większość dotyczyło ostrzeżeń przed anomaliami pogodowymi, utrudnieniami w ruchu drogowym i awariami np. energetycznymi, wodociągowymi, gazowymi lub innymi czy też konieczności ewakuacji. Wśród istotniejszych wydarzeń, które trafiły do PCZK można wymienić konieczność ewakuacji 30 osób w Mikołowie z powodu uszkodzona rura z gazem w kamienicy (30.04.2018), butelki z nieznaną substancją porzucone w lesie – Orzesze (20.09.2018), niewybuchów z czasów II wojny światowej odnalezionych podczas remontu drogi – Mikołów (11.09.2018), pożar hali magazynowej firmy „Rolnik” – Mikołów (21.10.2018), silne tąpnięcie górotworu na terenie eksploatacyjnym KWK „Budryk” – Ornontowice (7.11.2018) pożar hurtowni z upominkami – Mikołów (23.11.2018).

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress