Kwalifikacje wojskowe w 2019 roku

Obrazek wyróżniający dla wpisu Kwalifikacje wojskowe w 2019 roku

Wojewoda Śląski z dniem 18 stycznia ogłasza Kwalifikacje Wojskowe, które odbywać się będą od 4 lutego do  26 kwietnia 2019 roku na terenie województwa śląskiego.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze; gmin: Ornontowice i Wyry przeprowadzona zostanie w Mikołowie, w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w okresie od dnia 20 marca do dnia 10 kwietnia 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie   wzywa się:

  1. a) mężczyzn urodzonych w 2000 roku,
  2. b) mężczyzn urodzonych w latach 1995—1999,którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. c) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

W załączniku pełna treść  obwieszczenia.Obwieszczenie wojewody o Kwalifikacjach wojskowych

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress