Otwarty konkurs ofert

Obrazek wyróżniający dla wpisu Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Mikołowskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r , poz. 450 z póź. zmn.) ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku. Szczegóły  pod adresem:

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-prowadzenie-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-wobec-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie-w-2019-roku.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress