1 procent dla OPP z Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu 1 procent dla OPP z Powiatu Mikołowskiego

Zachęcamy mieszkańców powiatu do przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 dla organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest naszym powiatem. Poniżej znajduje się zestawienie organizacji, które są ujęte w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z numerem KRS.

 

 1. KRS: 0000042815 STOWARZYSZENIE IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU;
 2. KRS: 0000057478 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE MIKOŁÓW;
 3. KRS: 0000064561 FUNDACJA PRACOWNICZA PRO – EKO ŁAZISKA GÓRNE;
 4. KRS: 0000163011 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY MIKOŁÓW;
 5. KRS: 0000223366 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU MIKOŁÓW;
 6. KRS: 0000237740 STOWARZYSZENIE ŚW. JÓZEFA „JESTEŚMY” MIKOŁÓW;
 7. KRS: 0000353992 FUNDACJA „STONOGA” MIKOŁÓW;
 8. KRS: 0000016869 MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI „ZMIANA” MIKOŁÓW;
 9. KRS: 0000025579 GÓRNICZY KLUB SPORTOWY „GWAREK” ORNONTOWICE;
 10. KRS: 0000159623 STOWARZYSZENIE „UŚMIECH” MIKOŁÓW;
 11. KRS: 0000123861 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „FORTUNA” WYRY;
 12. KRS: 0000235589 „RAZEM RAŹNIEJ” ORZESZE;
 13. KRS: 0000380907 STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ – KRYSTYN I SYMPATYKÓW;
 14. KRS: 0000405119 „RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE”;
 15. KRS: 0000446170 „FUNDACJA „BRAJLÓWKA” ŁAZISKA GÓRNE;
 16. KRS: 0000448977 „ANIMA HUMANA” MIKOŁÓW;
 17. KRS: 0000566902 OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI;
 18. KRS: 0000179050 STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI „DOROŚLI DZIECIOM”;
 19. KRS: 0000200446 KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ MIKOŁÓW;
 20. KRS: 0000397684 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU ORZESZE;
 21. KRS: 0000537757 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZAWIŚĆ ORZESZE;
 22. KRS: 0000646388 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „JEŹDŹCY” MIKOŁÓW;
 23. KRS 0000542369 STOWARZYSZENIE „BATUT”; MIKOŁÓW;

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress