INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STOPNIACH ALARMOWYCH

Obrazek wyróżniający dla wpisu INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STOPNIACH ALARMOWYCH

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STOPNIACH ALARMOWYCH

W wiązku z organizacją 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) w dniach 26 listopada – 15 grudnia br. na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa obowiązywać będzie pierwszy stopień alarmowy (ALFA). Stopień wprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca o działaniach antyterrorystycznych.

Pierwszy stopień alarmowy (ALFA) wprowadza się  w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, i czujności obywateli.

 

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

  • nietypowo zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny lub próbujące zostawić pakunki w miejscach publicznych)
  • przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (np. teczki, paczki, plecaki)
  • przesyłki o podejrzanym wyglądzie lub niepewnej zawartości (np. bez danych i adresu nadawcy, z niespodziewanego miejsca)
  • samochody, a zwłaszcza furgonetki, zaparkowane w nietypowych miejscach (np. w pobliżu miejsc organizowania imprez masowych lub zgromadzeń)

 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO?

  • w przypadku podejrzenia wskazującego na ładunek wybuchowy – oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem
  • jeśli otrzymasz podejrzaną przesyłkę – nie ściskaj, nie potrząsaj, nie deformuj, połóż ją delikatnie na gładkiej powierzchni i oddal się na odległość min. 10 metrów
  • gdy zauważysz podejrzany pakunek – nie przesuwaj go, nie podnoś, nie dotykaj
  • jeśli podejrzewasz, że ładunek wybuchowy może znajdować się w samochodzie – nie zbliżaj się i oddal w bezpieczne miejsce
  • jeśli masz możliwość – sfotografuj pakunek/miejsce incydentu.

 

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112 lub 997.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress