Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VI Kadencji

Obrazek wyróżniający dla wpisu Inauguracyjna sesja Rady Powiatu VI Kadencji

Barbara Pepke została wybrana na stanowisko przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego, zaś starostą mikołowskim został Mirosław Duży. Inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu VI Kadencji odbyło się 21 listopada.

Rozpoczęło je odebranie nominacji oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Uczynili to: Mirosław Duży, Henryk Stencel, Mirosława Lewicka, Adam Ficek, Przemysław Marek, Henryk Czich, Marek Szafraniec, Jan Gizdoń, Damian Spyra, Łukasz Osmalak, Mateusz Handel, Grażyna Nazar, Janina Szołtysek, Henryk Zawiszowski, Iwona Gejdel, Elżbieta Piecha, Piotr Zienc, Tadeusz Marszolik, Bartłomiej Marek, Michał Kopański i Barbara Pepke.

W kolejnej części obrad radni w tajnym głosowaniu wybierali przewodniczącego Rady Powiatu oraz jego zastępców. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Barbary Pepke i Jana Gizdonia. Pierwsza osoba otrzymała 15 głosów, zaś kontrkandydat sześć. Na wiceprzewodniczących zgłoszone zostały trzy osoby: Elżbieta Piecha, Piotr Zienc i Henryk Czich. Na wiceprzewodniczących w tajnym głosowaniu wybrano Elżbietę Piechę – 15 głosów oraz Piotra Zienca – 13 głosów, Henryk Czich uzyskał ich pięć.

Do fotela starosty pretendowało dwóch kandydatów: Mirosław Duży i Marek Szafraniec. Pierwszy z nich uzyskał poparcie 15 radnych, zaś kontrkandydata poparło pięciu radnych. Na stanowisko wicestarosty desygnowany został Tadeusz Marszolik, który uzyskał 19 głosów akceptujących, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosowania. W Zarządzie Powiatu zasiądą Grażyna Nazar i Janina Szołtysek.

Na tej samej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wysokości wynagrodzenia starosty. Kolejna sesja planowana jest na 13 grudnia godz. 16.00.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress