Podsumowali V kadencję Powiatu Mikołowskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu Podsumowali V kadencję Powiatu Mikołowskiego

11 października odbyła się sesja Rady Powiatu podsumowująca działalność Zarządu i Rady Powiatu V kadencji. Prócz radnych powiatowych obecni byli wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu mikołowskiego, którzy otrzymali statuetki w podzięce za partnerską współpracę  na rzecz społeczności lokalnej w V kadencji Powiatu Mikołowskiego.

Wcześniej jednak Aleksandra Łataś-Makuch naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju przedstawiła sprawozdanie podsumowujące działania podejmowane przez Zarząd Powiatu, starostwo powiatowe, jednostki organizacyjne oraz służby powiatowe w kadencji 2014-2018. W alfabetycznym zestawieniu zaprezentowała najważniejsze przedsięwzięcia i wydarzenia minionych czterech lat. Znalazły się w nim informacje m.in. na temat sytuacji finansowej powiatu, najważniejszych inwestycji zrealizowanych w trakcie V kadencji, chociażby termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Łaziskach Górnych, termomodernizacja Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie i modernizacja boisk sportowych I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie. Remontach i inwestycjach realizowanych na drogach powiatowych, informatyzacji służb powiatowych, działaniach poprawiających funkcjonowanie oświaty i opieki społecznej. Także pozyskanych funduszy unijnych.

– Łącznie w latach 2014-2018 uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 7 688 000 zł. oraz 160 000 euro – środki finansowe dotyczące projektów, w których powiat uczestniczy jako partner i bezpośrednio nie otrzymuje dotacji z instytucji finansujących oraz 16 997 575,80 zł. oraz 557 805 euro – środki bezpośrednio wpływające do budżetu powiatu w okresie realizacji projektów (na przestrzeni kilku lat budżetowych), dotyczące projektów w których powiat uczestniczy jako główny realizator – informowała naczelnik Aleksandra Łataś-Makuch.

Na ten samej sesji przewodniczący komisji branżowych omówili cztery lata funkcjonowania komisji Rady Powiatu.

– Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem przez minione cztery lata  przewodzić tak szacownemu gronu jakim jest Zarząd Powiatu. Cieszę się, że w tym czasie podjęliśmy wiele trafnych decyzji, które będą dobrze służyły społeczeństwu Powiatu Mikołowskiego. Naszym ciągłym staraniem było i jest uczynienie  z powiatu mikołowskiego miejsca, z którego możemy być dumni. Naszą troskę kierowaliśmy przede wszystkim na te sprawy, które bezpośrednio przekładają się na jakość życia mieszkańców – mówił starosta Henryk Jaroszek w swoim wystąpieniu podsumowującym ostatnie cztery lata. W swoim wystąpieniu podziękował również członkom zarządu, radnych, wójtom i burmistrzom  oraz pracownikom jednostek powiatowych za ich zaangażowanie i  dobrą współpracę.

Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu Eryk Muszer podsumowując cztery lata pracy Rady Powiatu, wskazał, iż w tym czasie odbyło się 47 sesji w tym dwie nadzwyczajne i podjęto 274 uchwały.

– Rada podczas 4-letniej kadencji przyjęła 7 apeli m.in. poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej DK 44 w Mikołowie, w sprawie finansowanie ochrony zdrowia w powiecie,  zakontraktowania na terenie powiatu mikołowskiego poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Rada przyjęła także  5 oświadczeń. Radni zgłosili w sumie 62 interpelacje – wymieniał Eryk Muszer dziękując za cztery lata dobrej współpracy, radnym, zarządowi, pracownikom Biura Rady i osobom pracującym w starostwie i jego jednostkach.

Tego dnia starostwa wraz z przewodniczącym RP wręczyli pamiątkowe grawery z okazji zakończenia V kadencji Rady Powiatu 2014-18 radnym w podzięce za wysiłek włożony rozwój Powiatu Mikołowskiego i pełną poświęcenia pracę dla dobra jego społeczności. Grawerami wyróżniono również pracowników starostwa powiatowego sekretarza Marka Popka, skarbnik Danutę Bywalec, kierownik Biura Rady Aleksandrę Stolarz oraz radcę prawnego Annę Wierzbice, które te osoby od początku są związane z samorządem powiatowym, a w tym roku świętujemy 20-lecie przyjęcia ustawy o samorządzie powiatowym w Polsce.

Na tej samej sesji radni przyjęli także apel obligujący Zarząd Powiatu do wystosowania pisma do dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sytuacji w służbie, szczególnie kondycji finansowej Centrum Zdrowia.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress