Nowe pracownie w ZST

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nowe pracownie w ZST

11 pracowni w tym multimedialna, obrabiarek konwencjonalnych czy aplikacji internetowych otwarto 16 października w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie. Uczyniono to w obecności starosty mikołowskiego Henryka Jaroszka, wicestarosty Marka Szafrańca, przewodniczącego Rady Powiatu Eryka Muszera oraz radnego Józefa Mrowca przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Promocji. Obecni były również naczelnicy starostwa, pracodawcy i przedstawiciele uczelni, z którymi szkoła współpracuje oraz uczniowie i nauczyciele tej placówki.

– Modernizacja bazy dydaktycznej rozpoczęła się na początku lat 90 tych i nadal trwa –  zapewniła dyrektor ZST Elżbieta Jabłońska. Jako przykład podano uruchomienie właśnie w tej placówce pierwszego w Europie Środkowej Centrum Szkoleniowego Forda czy też otwarcie w tej szkole w 2001 roku ośrodka egzaminacyjnego. Dziś egzaminuje się tutaj uczniów w 17 zawodach. Przypomniano również udział w takich projektach jak: „Kompetencje TAK Stereotypy NIE” czy „Efektywne Funkcjonalne Szkoły” oraz dwóch ostatnich przedsięwzięcia: „Nowoczesna Szkoła modernizacja i doposażenie pracowni laboratoriów i sal dydaktycznych w szkołach powiatu mikołowskiego”  oraz „Naukowiec Zawodowiec”, dzięki którym w ZST zmodernizowano i doposażono 11 pracowni oraz stworzono salę przyrodniczą przystosowaną do nauki chemii fizyki i geografii.  W ten sposób szkoła wzbogaciła się między innymi o 50 nowych komputerów, obrabiarki sterowanie numerycznie, tokarki i frezarki.

– W ostatnim czasie na szkolnictwo zawodowe dla naszych trzech szkół: ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych oraz ZSP w Ornontowicach pozyskaliśmy ponad 8 mln złotych, bowiem naszym  celem jest właśnie poprawa warunków kształcenia w naszych szkołach – przyznał starosta Henryk Jaroszek.

Tego samego dnia zawarta została również umowa patronacka z kolejnym pracodawcą. Tym razem jest nim mikołowski Wiromet. Pod dokumentem podpisali się starosta Henryk Jaroszek, wicestarosta Marek Szafraniec a w imieniu Wirometu  prezes Jerzy Jamontt.

Wcześniej taką porozumienie ZST zawarło między innymi z Grupą Famur. Dają one szansę uczniom na odbywanie praktyk w tych zakładach a najlepszym stypendia, zaś absolwentom zatrudnienie.

Zwieńczeniem uroczystości było przecięcie wstęgi w wybranych pracowniach oraz zobaczenie jak wyglądają zajęcia w zmodernizowanych salach .

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress