Zapisy na zajęcia PUTW

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zapisy na zajęcia PUTW

 

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przypomina o terminach zapisu na zajęcia w roku akademickim 2018/2019. Zapisy odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego wejście C, pokój 335 w dniach:  18.09. w godz. 10-12, 20.09 w godz. 13-15 oraz  25.09  w godz. 10-12.   Słuchaczem może zostać każdy mieszkaniec lub osoba stale przebywająca na terenie Powiatu Mikołowskiego w wieku 45 i więcej lat, deklarująca przystąpienie do uniwersytetu poprzez wypełnienie deklaracji, po uprzednim uiszczeniu opłaty semestralnej w wysokości określonej na dany rok akademicki. Zapisy odbywają się podczas cotygodniowych dyżurów Rady Senioralnej we wtorki, w godz. 10:00-12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego, wejście C, pokój 335. Podczas dyżurów można także uzyskać, osobiście lub pod numerem telefonu 32 324 82 56, wszelkie dodatkowe informacje na temat UTW i prowadzonych zajęć. W okresie wakacyjnym nie ma dyżurów Rady Senioralnej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress