Powiatowa Inauguracja w ZSP w Ornontowicach

Obrazek wyróżniający dla wpisu Powiatowa Inauguracja w ZSP w Ornontowicach

Tegoroczna powiatowa inauguracja roku szkolnego w powiecie mikołowskim odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 dokonał starosta Henryk Jaroszek, zaś wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jan Bochenek wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku, wicestarosta Marek Szafraniec, przewodniczący Rady Powiatu Eryk Muszer. Obecni byli również radni powiatu mikołowskiego, naczelnicy starostwa, władze gminy Ornontowice, przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu mikołowskiego oraz nauczyciele i uczniowie ZSP. Do nich w szczególności zwracała się dyrektor ZSP Teresa Stasik-Szyszka życząc im powodzenia w nowym roku szkolny. W sposób specjalny przywitała uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą szkołą.

– Życzę wam by lata spędzone w niej były dla was czasem, który po latach będziecie mili wspominać, że był to nie tylko czas nauki, ale również nawiązywania przyjaźni i przygody – powiedziała dyrektor ZSP.

Nowy rok szkolny w klasach pierwszy ZSP rozpoczęło w tym roku 88 uczniów.

W trakcie uroczystości odbyło się również wręczenie dokumentów europass mobilność – dokumentu potwierdzającego umiejętności językowe, zawodowe i społeczne uczniów tej szkoły, którzy w poprzednim roku szkolnym odbyli praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Wybór ZSP w Ornontowicach jako miejsca inauguracji roku szkolnego w powiecie mikołowskim nie był przypadkowy, bowiem w ostatnich miesiącach placówka ta przeszła prawdziwą metamorfozę. Dotyczy to w szczególności zakończonej niedawno termomodernizacji placówki.

Najważniejsze prace wykonano w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła”. Dotyczyły one m.in. remontów i doposażenia warsztatów bloku żywienia, pracowni gastronomicznej, pracowni hodowli i użytkowania koni, obsługi konsumenta, pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych. Dodatkowo wyremontowany został plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat T. oraz zakupiono nowy ciągnik z przyczepą dla pracowni mechanizacji rolnictwa.

– Ze środków własnych i pozyskanych udało się nam m.in. zrekultywować teren po starej kotłowni na potrzeby poletka do zajęć z eksploatacji maszyn rolniczych, wyremontowano salę do zajęć z hotelarstwa, zaś pozostałe prace dotyczyły malowana szatni, sal oraz odnowienie parkietu w sali gimnastycznej – wymienia dyrektor Teresa Stasik-Szyszka.

Ze środków przekazanych przez powiat oraz przy wsparciu gminy dokonano rozbiórki niedokończonych obiektów szkolnych.

Rozpoczęciu nowego roku szkolnego towarzyszyła prezentacja projektu przygotowanego przez powiat mikołowski na stulecie niepodległości. Chodzi o tzw. budkę nietelefoniczną. Dzwoniąc z niej można wysłuchać wspomnień: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego, zaś specjalne miejsce zajmuje postać Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka województwa śląskiego, autor statutu organicznego województwa śląskiego, dokumentu gwarantującego Górnemu Śląskowi autonomię w II RP, był również marszałkiem województwa śląskiego przez trzy kadencje i inicjatorem m.in. budowy Biblioteki Śląskiej, i co jest ważne pochodził z Bujakowa, a więc urodził się w dzisiejszym powiecie mikołowskim. Budka ma charakter mobilny i prezentowana będzie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych powiatu mikołowskiego. (bj)

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress