Dęby Niepodległości

Obrazek wyróżniający dla wpisu Dęby Niepodległości

Prezydenci miast zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów i Związku Miast Polskich, wzięli 14 września udział we wspólnym posiedzeniu zarządów. Spotkaniu w Bytomiu towarzyszyło uroczyste nasadzenie 10 dębów na pamiątkę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości wzięli udział także Prezes Związku Miast Polskich  Zygmunt Frankiewicz oraz zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Krystyna Siejna. Warto wspomnieć, że w akcję sadzenia dębów zaangażowało się 41 gmin z naszego regionu, dzięki czemu zostanie zasadzonych w sumie ponad 400 drzew liściastych (m.in. dąb, lipa, grab, platan). Sadzonki drzew zostały przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Akcja potrwa do 11 listopada. W gronie samorządowców, którzy tego dnia zasadzili Dęby Niepodległości był starosta mikołowski Henryk Jaroszek. W części roboczej posiedzenia skupiono się na tematach związanych z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, systemem wyrównawczym oraz ordynacją podatkową.

informacja ze strony UM Bytomia

Zdj. vikapat

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress