Przed pierwszym dzwonkiem

Obrazek wyróżniający dla wpisu Przed pierwszym dzwonkiem

30 sierpnia w sali sesyjnej odbyło się spotkanie władz powiatu: starosty Henryka Jaroszka, wicestarosty Marka Szafrańca, skarbnika Danuty Bywalec oraz Iwony Smorz naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat mikołowski. Celem narady było przedstawienie stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Wcześniej jednak Henryk Jaroszek podziękował za 11 lat pracy na stanowisku dyrektora I LO im. Karola Miarki odchodzącej na emeryturę Irenie Radomskiej.  Złożył również gratulacje z okazji jubileuszu zawodowego dyrektor ZST Elżbiecie Jabłońskiej.

Odbyła się także uroczystość powierzenia na pięć lat stanowisk dyrektorom szkół. Odebrali je: Barbara Modzelewska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie, Anna Jadasz – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych i Tadeusz Śliwa – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie. Starosta wręczył również akty mianowania nauczycielom: Bartłomiej Król II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego (religia), Magdalena Krzysteczko I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki (historia) oraz Alicja Bogdanowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki (język angielski).

Nowy rok szkolny w szkół prowadzonych przez powiat mikołowski w klasach pierwszych rozpocznie 672 uczniów i jest to o 50 osób więcej niż przed rokiem.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress