Święto stróżów prawa

Obrazek wyróżniający dla wpisu Święto stróżów prawa

17 lipca w MDK w Mikołowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, które przypada 24 lipca. W tegorocznej akademii uczestniczyli zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, komendant KPP w Mikołowie nadkom. Krzysztof Skowron.

Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, sądownictwa, komendanci straży pożarnej i miejskiej  oraz reprezentanci firm z terenu naszego powiatu.

– Wasza służba jest bardzo wysoko oceniana przez nasze społeczeństwo, które dzięki waszej pracy i zaangażowaniu może czuć się bezpieczne – mówił w trakcie tej uroczystości starosta mikołowski Henryk Jaroszek. 

Wyrazem podziękowań dla stróżów prawa były awanse. W tym roku na stopień aspiranta sztabowego policji awansowanych zostało siedmiu funkcjonariuszy, na stopień starszego aspiranta policji – jedna osoba, na aspiranta policji – ośmiu stróżów prawa, stopień młodszego aspiranta policji – pięć osób. Awans na sierżanta sztabowego odebrało 12 osób, starszego sierżanta policji osiem, zaś sierżanta policji – 13 funkcjonariuszy. Stopnie starszego posterunkowego  odebrało czterech policjantów.

Wyróżniono też trzech policjantów ruchu drogowego: sierż. szt. Mateusza Zadarnowskiego, st. sierż. Marcina Hanuska i st. post. Mateusza Pinocego, którzy podczas zabezpieczania procesji Bożego Ciała w Orzeszu, przyczynili się do uratowania życia 53-letniego mężczyzny, który w pewnym momencie stracił przytomność i przestał oddychać.

Swoje nagrody przyznały też władze samorządowe. Burmistrz Mikołowa nagrodził czterech policjantów, zaś pracownikom cywilnym, których łącznie było 24 swoje nagrody wręczyli starosta mikołowski wyróżniając dziesięciu pracowników cywilnych oraz włodarze Ornontowic – dwie osoby, Wyr – trzy osoby, Orzesza – trzy osoby i Łazisk Górnych – sześć osób. Na zakończenie dla wszystkich zebranych wystąpili licealiści  i nauczyciel z I LO im. Karola Miarki.  

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress