Uczniowie ZSEiU w Rumunii

Obrazek wyróżniający dla wpisu Uczniowie ZSEiU w Rumunii

Grupa dziesięciu uczniów oraz dwóch opiekunów z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych gościła z pięciodniową wizytą 23 – 28 kwietnia w powiecie Prahova (Rumunia). Wizyta związana była z realizacją wspólnego dwuletniego projektu „Kompetencje kluczowe a przyszła kariera” prowadzonego w ramach programu Erasmus +, a mianowicie przeprowadzeniem drugiej sesji Blended Learning Event, podczas której uczniowie z obu krajów uczestniczyli w interaktywnych grach z zakresu przedsiębiorczości w języku angielskim z wykorzystaniem sprzętu ICT. Wspólne międzynarodowe działania uczniowie rozpoczęli wraz z początkiem projektu w 2016 roku na projektowej platformie e-learningowej.

24 kwietnia uczniowie z Polski gościli w szkole Colegiul National Jean Monnet w Ploiesti, gdzie zostali powitani przez dyrektor szkoły Lucię Ionescu oraz prezes Fundacji Iuventa Iulianę Tanur, która sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem platformy e-learningowej na portalu projektowym. To właśnie ta szkoła jest partnerem w tym międzynarodowym projekcie. Jego głównym celem jest stworzenie programów edukacyjnych kształcenia uczniów w oparciu o kompetencje kluczowe, w szczególności nauczanie języków obcych, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.

W trakcie tej wizyty młodzież z Polski nie tylko spotkała się ze swymi rówieśnikami z Colegiul National Jean Monnet, ale także odwiedziła Zamek Bran, Muzeum Zegarów, Muzeum Przemysłu Naftowego oraz Muzeum Historii i Archeologii w Ploiesti, Filharmonię Narodową, Muzeum Wsi oraz Parlament w Bukareszcie.

Jest to drugie spotkanie uczniów w formacie Blended Learning Event w ramach wspólnego dwuletniego projektu „Kompetencje kluczowe a przyszła kariera” prowadzonego w ramach programu Erasmus +

Edward Dawidowski zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju, koordynator projektu ze strony powiatu mikołowskiego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress