Praca dla energetyka

Obrazek wyróżniający dla wpisu Praca dla energetyka

Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Stanisław Bazak Prezes Zarządu spółki TAURON Serwis podpisali umowę partnerską dotyczącą powstania w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych klasy kształcącej w zawodzie technik energetyk. Porozumienie zawarto 14 maja w starostwie, zaś pod dokumentem swoje podpisy złożyli również wicestarosta Marek Szafraniec oraz Anna Jadasz, dyrektor ZSEiU w Łaziskach Górnych. Obecni byli również naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz, a także Bogdan Tkocz – radny powiatowy i przedstawiciel Społecznej Rady Tauron. SERWIS.

Zgodnie z tym porozumieniem spółka TAURON Serwis obejmie patronatem 32 osobową klasę, w której będą się kształcić przyszli technicy energetycy, którzy w trakcie czterech lat nauki otrzymywać będą stypendium, zaś po zakończeniu edukacji w ZSEiU mają zostać zatrudnieni w Tauron.SERWIS spółka z.o.o.

– Dla naszej spółki jest to szansa na wypełnienie luki pokoleniowej i zapewnienie wysoce wykwalifikowanej kadry dla naszych zakładów. Zajęcia praktyczne uczniów odbywać się będą w naszych zakładach, uczniowie mają więc szansę nie tylko uzyskać stypendium, ale także poznać realne warunki pracy, a po zakończeniu nauki zasilić nasze firmy – mówi Stanisław Bazak zapewniając iż spółka jest gotowa na otwarcie kolejnych oddziałów kształcących przyszłych energetyków. Nabór do tej klasy rozpocznie się 18 maja i potrwa do 18 czerwca.

Nie był to jedyny dokument zawarty z firmą TAURON. Tego samego dnia podpisany został list intencyjny pomiędzy Powiatem Mikołowskim a spółką TAURON Wytwarzanie.

Jego celem jest „wola współpracy na płaszczyźnie rozwoju edukacji zawodowej, której celem jest stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości kształcenia przy wykorzystaniu praktycznej wiedzy spółek grupy TAURON”.

– List intencyjny zakłada objęcie przez tę spółkę patronatem w roku szkolnym 2018/19 grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik energetyk z elementami mechaniki. Jest to pierwszy krok, zaś szczegóły dalszej współpracy określone zostaną w przyszłej umowie partnerskiej, którą obie strony zamierzają zawrzeć. Wiele zależy bowiem od wyników naboru – wyjaśnia Anna Jadasz, dyrektor ZSEiU. Szkoła ta do tej pory podpisała umowę na kształceniu uczniów z Polską Grupą Górniczą oraz firmą Bekuplast S.A.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress