Podpisanie umowy o współpracy z Powiatem Prahova

Obrazek wyróżniający dla wpisu Podpisanie umowy o współpracy z Powiatem Prahova

– Jesteśmy częściami krajów o różnej i jakże bogatej historii, tradycji, ale przede wszystkim znajdujemy się w przestrzeni wspólnej Europy, gdzie najwyższymi wartościami są tolerancja, wielokulturowość i szeroko pojęta integracja – mówił starosta mikołowski Henryk Jaroszek zwracają się do gości z powiatu Prahova, Rumunia, którzy od 24 do 27 kwietnia gościć będą w naszym powiecie.

Punktem kulminacyjnym wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Prahova, a Powiatem Mikołowskim, którą podpisali starostowie: Henryk Jaroszek oraz Bogdan Toader. Uczyniono to w obecności sekretarz powiatu Prahova Hermiony Bigiu-Adi, doradcy personalnego starosty Nicolet Sprincenatu, naczelnik wydziału gospodarczego powiatu Prahova Elizy Grecu oraz naczelnika wydziału projektów zewnętrznych – Nicolae Marius.

Ze stronu polskiej obecny był przewodniczący Rady Powiatu Eryk Muszer, wicestarosta Marek Szafraniec, członkowie Zarządu: Joanna Bieniek-Strączek i Henryk Zawiszowski, radny Bogdan Tkocz, skarbnik Danuta Bywalec, sekretarz powiatu Marek Popek oraz naczelnicy wydziałów : Oświaty Kultury i Sportu Iwona Smorz, Promocji i Rozwoju Aleksandra Łataś-Makuch, Informatyki Łukasz Ryguła.

– Dziś oficjalnie wyrażamy wolę współpracy w szerokim zakresie, w szczególności w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki i techniki, kultury i oświaty, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, sportu i turystyki. Przystępujemy do podpisania tego aktu z wiarą i nadzieją, że dzięki niemu wspólnie otwieramy nowe drzwi dla rozwoju naszych społeczności, stwarzamy możliwości wymiany doświadczeń między naszymi samorządami, organizacjami i mieszkańcami.

Krok ten podejmujemy dla dobra społeczności naszych powiatów, co jest dla nas priorytetem i głównym celem naszych poczynań – powiedział starosta Jaroszek.

Starosta Bogdan Toader ze swej strony podziękował za tak gorące przyjęcie i wyraził nadzieję na przyszłą wspólną współpracę.

– Choć różnimy się kulturą i tradycjami, to nasze drogi do Europy były podobne. Cóż lepszego może być jak znalezienie partnera na tej drodze. Mam dzieję, że podpisane dziś porozumienie jest małym krokiem za którym pójdą kolejne i nasza współpraca będzie się rozwijać – mówił starosta powiatu Prahova.

O kierunkach rozwoju przyszłych kontaktów mówiono podczas panelu dyskusyjnego, w trakcie którego wskazano główne obszaru, w których oba samorządy mogą współdziałać, realizować wspólne przedsięwzięcia i wzajemnie wymieniać się doświadczeniami.

Wskazano tu na możliwość wspólnego uczestnictwa w projektach unijnych, wymianę młodzieży i umowach partnerskich pomiędzy szkołami. Pierwszy krok już został uczyniony i takie wspólne działania realizuje ZSEiU w Łaziskach Górnych z Colegiul National Jean Monnet w Ploiesti w powiecie Prahova uczestnicząc we wspólnym projekcie Kompetencje kluczowe a przyszła kariera finansowanego z programu Erasmus +.

W trakcie dyskusji strona rumuńska podkreślała na potrzebę rozwoju kształcenia zawodowe i technicznego, które w ich kraju zostało przez poprzednie lat zaniedbane i obecnie trwa jego odbudowa. Co jest szczególnie ważne w kontekście braku fachowców dla niektórych gałęzi przemysłu, o czy mówił starosta Bogdan Toader wskazując na podobieństwo powiatu Prahova i mikołowskiego, które należą do obszarów wysoko uprzemysłowionych.

Prócz ceremonii zawarcia umowy partnerskiej, goście z Rumunii odwiedzili Śląski Ogród Botaniczny, zaś w programie ich wizyty jest również zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz Krakowa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress