Kompetencje kluczowe a przyszła kariera

Obrazek wyróżniający dla wpisu Kompetencje kluczowe a przyszła kariera

Kompetencje kluczowe a przyszła kariera – to dwuletni projekt, który Powiat Mikołowski realizuje z partnerami z Rumunii. Od 7 po 10 maja w Ploiesti (Rumunia) odbyło się III Spotkanie Partnerskie konsorcjów z Polski i Rumunii dotyczące jego wdrożenia. Konsorcjum z Polski było reprezentowane przez Powiat Mikołowski.

Projekt zakłada między innymi 64 godziny zajęć z technicznego języka angielskiego, 32 godziny zajęć z przedsiębiorczości i tyle samo z technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym z krajów partnerskich. Projekt ten realizowany jest w ramach programu Erasmus +.

Wprowadzenie zajęć z biznesowego j. angielskiego, umożliwienie uczniom korzystania z programów komputerowych w tym międzynarodowym języku, jak również zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości (umożliwiające przyszłym absolwentom szkół technicznych znalezienia swojego miejsca na rynku pracy) – pozwoli współpracującym organizacjom partnerskim z Powiatu Mikołowskiego (Polska), oraz Powiatu Prahova (Rumunia) upowszechnianie efektywnego modelu wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i promowanie ich w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.

Wsparcie Projektu obejmuje 60 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz 60 uczniów Zespołu Szkół Technicznych Jean Monnet w Ploiesti, w ramach grup eksperymentalnych w każdym uczestniczącym Regionie Partnerskim.

Przedstawiciele polskiego konsorcjum odbyli wizytę studyjną do Zespołu Szkół Technicznych Jean Monnet w Ploiesti- realizatora projektu w Rumunii. Kolejnym aspektem pobytu w Ploiesti było spotkanie ze starostą partnerskiego Powiatu Prahova Bogdanem Toaderem, z którym to Powiat Mikołowski podpisał umowę o współpracy 25 kwietnia. Podczas rozmów omówione zostały plany oraz szczegóły realizacji obustronnych inicjatyw w dziedzinie międzynarodowych projektów partnerskich (przede wszystkim w ramach Programu Erasmus+) oraz szeroko pojętej edukacji dla wszystkich grup wiekowych, jak zarówno perspektyw wielostronnych międzynarodowych obozów młodzieżowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress