Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

Na terenie Mikołowa działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej (CEPiE) Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Utworzony został na Sośniej Górze (Mikołów-Mokre) na obszarze należącym w przeszłości do jednostki rakietowej. Na potrzeby Centrum zachowano część dawnych obiektów wojskowych (bunkier, magazyn rakiet, centrum dowodzenia) i zaadaptowano do nowych celów; wybudowano także wieżę widokową.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress